Kiedy perfekcjonizm staje się problemem?

Kiedy perfekcjonizm staje się problemem?

Odczuwasz stały lęk przed popełnieniem błędu? Uważasz, że mógłbyś coś zrobić lepiej? Starasz się być perfekcyjny w każdym calu?

Kiedy perfekcjonizm staje się problemem?

Perfekcjonizm dezadaptacyjny występuje, kiedy czujemy dyskomfort i dystres na skutek rozbieżności między postawionymi sobie wysokimi standardami odnoszącymi się do każdej dziedziny życia a poziomem ich osiągnięcia, przejawiamy trudności w relacjach interpersonalnych, odczuwamy wysoki poziom lęku oraz obawy przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu.

Taki rodzaj perfekcjonizmu jest także odpowiedzialny za irracjonalne myślenie, epizody depresyjne oraz problemy ze zdrowiem. Wieczne dążenie do ideału może powodować m.in.:

 • napięciowy ból głowy, a nawet migreny
 • obniżenie poczucia własnej wartości
 • problemy trawienne
 • wzmożone napięcie mięśniowe
 • problemy sercowo-naczyniowe

Perfekcjonizm to cecha osobowości, która może być szkodliwa w skrajnych sytuacjach, jest czynnikiem wielu zaburzeń psychicznych - szczególnie tych opartych na kompulsywnych myślach i zachowaniach (zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne).

Perfekcjonizm przejawia się w zbyt wielkim skupieniu uwagi na np. porządku, dezadaptacyjnym dążeniu do doskonałego wykonywania zleconych zadań w pracy, w efekcie – paradoksalnie - utrudnia lub wręcz uniemożliwia sprawne działanie i osiąganie sukcesów zawodowych*

Rodzaje perfekcjonizmu klinicznego:

 • zorientowany na własne „JA” - potrzeba bycia doskonałym, stawianie sobie zbyt wysokich wymagań,
 • zorientowany na INNYCH - stawianie wysokich wymagań innym – może negatywnie wpływać na związki partnerskie,
 • „USTALONY SPOŁECZNIE” – uwarunkowany jest czynnikami społecznymi, przekonaniami, że inni wymagają od nas perfekcyjnego zachowania (np. rodzice, nauczyciele).

Przyczyny perfekcjonizmu dezadaptacyjnego:

 • predyspozycje genetyczne,
 • nadmierne wymagania i ciągła krytyka ze strony rodziców, bliskich członków rodziny,
 • porównywanie osiągnięć dziecka do rówieśników przez członków rodziny, nauczycieli, wpływ mediów społecznościowych, które sprzyjają porównaniom,
 • występuje, gdy dzieci są nadmiernie chwalone za ich osiągnięcia, a nie za ich wysiłki lub postępy,
 • potrzeba kontroli - posiadanie nienagannych ocen lub stosowanie restrykcyjnej diety może tworzyć poczucie kontroli i przewidywalności,
 • niska samoocena,
 • uwierzenie, że samoocena zależy od osiągnięć,
 • myślenie czarno-białe,
 • oczekiwania kulturowe.

Jeśli uważasz, że perfekcjonizm zaburza Twoje codzienne funkcjonowanie, skorzystaj z pomocy specjalisty. Kliknij TUTAJ.

* Szczucka, K., 2010. Polski kwestionariusz perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego. Psychologia Społeczna

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies