O kampanii

O kampanii

Poprzez kampanię realizowaną pod hasłem „Zacumuj zdrowie w głowie”przybliżamy mieszkańcom Szczecina wiedzę na temat zdrowia psychicznego, a także przekazujemy praktyczne wskazówki i rady, jak osiągać dobrostan psychiczny i dbać o higienę psychiczną. Zwracamy również uwagę na czynniki zagrażające zdrowiu psychicznemu (tj. stres, bezsenność, pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, samotność, choroba onkologiczna). Przybliżamy temat najczęstszych chorób i zaburzeń psychicznych osób dorosłych, a także narastający problem zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

O kampanii

Naszym celem jest uświadomienie mieszkańcom Szczecina ścisłego związku pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu. Chcemy zachęcić do działań profilaktycznych i zadbania o higienę swego zdrowia psychicznego. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 r. osoby z zaburzeniami psychicznymi (depresja umiarkowana do ciężkiej, choroba afektywna dwubiegunowa oraz schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne) cierpiące również na inne choroby uleczalne (np. nadciśnienie, reumatyzm, choroby układu trawiennego) żyją o 10-20 lat krócej niż populacja ogółem.

Zwracamy również uwagę na związek epidemii COVID-19 z pogorszeniem stanu psychicznego społeczeństwa. W obecnej sytuacji epidemiologicznej w różnych państwach odnotowuje się wyższy niż zwykle poziom lęku i depresji. Zgodnie z raportem ONZ z 3 maja 2020 roku, dotyczącym związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym, wiele osób doświadcza uczucia niepokoju, który jest spowodowany izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, utratą pracy, a także utratą członków rodziny.

W ramach naszej kampanii poruszamy niezmiernie ważny temat psychoonkologii. Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia.

Poprzez naszą kampanię stawiamy również czoła zjawisku stygmatyzacji osób zmagających się z chorobą na tle psychicznym. Konfrontujemy powszechnie funkcjonujące mity na temat chorób psychicznych i osób z zaburzeniami psychicznymi ze specjalistyczną wiedzą na ten temat. Mieszkańcy Szczecina otrzymują rzetelną dawkę informacji - kiedy powinni szukać pomocy specjalistów oraz gdzie w Szczecinie mogą uzyskać pomoc w celu zadbania o swoje zdrowie psychiczne.

Nasza kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona jest w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz poprzez portale społecznościowe.

Realizacja projektu „Zacumuj zdrowie w głowie” Szczeciński PORTal Psychoedukacyjny jest sfinansowana przez Miasto Szczecin.

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies