Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych (RODO)

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ:

- wysyła Pani/Pan do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy Treść Pani/Pana wiadomości jest przekazywana do współpracującego z nami specjalisty (psychologa/psychoterapeuty/psychiatry), który przygotowuje odpowiedź na zadane poprzez formularz pytania.

ZAPEWNIAMY, ŻE PANI/PANA DANE SĄ NALEŻYCIE CHRONIONE, A ZAKRES DANYCH, KTÓRE ZBIERAMY JEST MINIMALNY - IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, NR TELEFONU.

-  wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji o innych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie „Zawsze z Nadzieją”

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją” z siedzibą w Szczecinie.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Projekt jest sfinansowany ze środków publicznych. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu.

 

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych imię/nazwisko/telefon/e-mail ma instytucja przyznająca dofinansowanie.

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym odbiorcom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od dnia zakończenia projektu.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

- Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies