Stalking - Jak bronić się przed prześladowcą?

Stalking - Jak bronić się przed prześladowcą?

Jeśli od pewnego czasu otrzymujesz głuche telefony, słyszysz pukanie do drzwi i nikt za nimi się nie odzywa, odnosisz wrażenie, że ktoś nadmiernie, uporczywie wykazuje zainteresowanie Twoim profilem społecznościowym, otrzymujesz dziwne e-maile, smsy, a czasem ktoś podrzuca Ci drobne prezenty, to być może jesteś już obiektem zainteresowania stalkera.

Czy należy obawiać się stalkingu?

Zazwyczaj działania stalkera nie są groźne, czy niebezpieczne dla naszego życia, jakkolwiek mogą być uciążliwe i zakłócać nasze codzienne funkcjonowanie. Gdy nabierają zabarwienia obsesyjnego i zaczynają wywoływać u nas strach, obawę, a ostrzeżenia nie hamują czy wręcz eskalują niechciane zachowania, konieczne jest powiadomienie organów ścigania. Czasem stalkerem może być osoba z zaburzeniami psychicznymi, najczęściej mająca skłonności paranoiczne/prześladowcze, a wtedy jego działania mogą być nieprzewidywalne i niebezpieczne dla naszego zdrowia czy nawet życia.

Czym jest stalking?

Słowo „stalking” to nie do końca właściwa nazwa nękania, gdyż „stalking” z ang. to „myślistwo”. Jednak czy stalker nie jest w pewnym znaczeniu myśliwym, który poluje na swoją ofiarę? Jakkolwiek stalker nie chce upolować swej ofiary, jego celem nie jest w istocie ofiara, tylko wszelkie działania które wywołują u niej cierpienie, strach. Stalker czasem śledzi, obserwuje swoją ofiarę i jej strach jest nagrodą, pożywką dla „myśliwego”.

Nękanie polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia. Polega na podejmowaniu powtarzających się i uporczywych działań wobec danej osoby, np.

  • wysyłanie smsów, głuche telefony,
  • rozpowiadanie i rozpowszechnianie informacji z życia osobistego lub zawodowego danej osoby,
  • publikowanie w internecie, plakatowanie okolic miejsca zamieszkania lub pracy
  • szantażowanie ujawnieniem tajemnic, kierowanie gróźb, śledzenie, wyczekiwanie godzinami w miejscu zamieszkania lub pracy.

Bardzo niebezpieczną odmianą stalkingu wymagającą bezwzględnego powiadomienia policji jest tzw. impersonating - podszywanie się pod kogoś, wniknięcie na jej profil społecznościowy, zakładanie nowego profilu ofierze, aby przejąć konto internetowe albo bankowe.

Czy stalking jest karalny?

Zgodnie z art. 190a Kodeksu Karnego uporczywe nękanie grozi pozbawieniem wolności do lat trzech. Jeśli jednak jego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies