Towarzyszenie dzieciom w procesie żałoby

Towarzyszenie dzieciom w procesie żałoby

czynniki wspierające powrót do równowagi

Żałoba nie jest chorobą czy zaburzeniem. Jest stanem naturalnym po śmierci bliskich.Zwykle nie wymaga oddziaływań terapeutycznych, ale ważne jest, aby przeżyć wszystkie jej etapy. Dzieci, będąc w procesie rozwoju, nie są jednak w stanie same poradzić sobie w sytuacji śmierci najbliższej osoby, dlatego też, w procesie żałoby potrzebują wsparcia i stałej obecności dorosłych. Bardzo ważne jest, aby były to osoby najbliższe, z otoczenia dziecka.

Jak można wspierać dzieci w tym trudnym czasie?

1. ZAPEWNIENIE DZIECIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA w sytuacji kryzysu, związanego ze śmiercią ważnego członka rodziny. Dzieci mogą przeżywać utratę członka rodziny zarówno w kontekście utraty osoby zmarłej, ale także z powodu nagłej dezorganizacji życia rodzinnego i emocjonalnego zaniedbania, które odczuwają jako porzucenie. Ważne jest więc utrzymanie pewnej stałości, regularności dotyczącej pór posiłków, spania, aktywności. Dzieci i młodzież potrzebują zapewnienia, że rodzina będzie trwała nadal. Chcą wiedzieć, co się może zmienić, a co pozostanie bez zmian. Ważne jest, aby dorośli i osoby z bliskiego otoczenia dziecka, stworzyli takie warunki.

2. UTRZYMANIE BLISKIEJ RELACJI Z WAŻNĄ DLA DZIECKA OSOBĄ DOROSŁĄ, zwłaszcza, w sytuacji śmierci matki, czy też ojca. Dziecko nie może pozostać osamotnione. Bardzo ważna jest więź emocjonalna z bliskimi. Dziecko potrzebuje czasu, stałego kontaktu, bliskości, uspokojenia i przytulenia.

3. UWAGA I OTWARTOŚĆ NA DZIECKO to również bardzo ważny czynnik wspierający. Mieści się tu szczera rozmowa z dzieckiem i aktywne słuchanie. Dziecko powinno mieć możliwość wyrażania własnych myśli i uczuć. Ma też prawo do prawdy, nie można oszukiwać dziecka w kwestii śmierci osoby bliskiej.

4. DOSTARCZENIE JASNYCH, ZROZUMIAŁYCH INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY z możliwością wielokrotnego zadawania pytań. Dorosły powinien upewnić się, czy dziecko zrozumiało odpowiedzi. Należy wyjaśnić dziecku, czym jest śmierć. Język powinien być prosty, dostosowany do wieku umysłowego dziecka.

5. AKCEPTACJA WSZYSTKICH EMOCJI, KTÓRE PRZEŻYWA DZIECKO I POMOC W ICH NAZYWANIU I WYRAŻANIU.

Ważne jest je wydobywać i uzewnętrzniać. I w tym może pomóc dorosły. Pomagają w tym rozmowy o zmarłym, wspomnienia, aktywność plastyczna, czytanie bajek, oglądanie zdjęć i filmów o tematyce przemijania, utraty, śmierci i radzeniu sobie z nimi.

6. SZCZERE POKAZYWANIE WŁASNYCH EMOCJI I ROZMAWIANIE O ZMARŁYM.

Dorosły może zachęcać dziecko do rozmowy i wyrażania uczuć poprzez modelowanie. To otwiera dziecko i uczy, że takie zachowania są naturalne i pomocne. Można powspominać i popłakać razem. Ważne jest tylko, żeby nie obarczać nadmiernie dziecka problemami dorosłych.

7. UDZIAŁ W RYTUAŁACH I UMOŻLIWIENIE DZIECKU POŻEGNANIA SIĘ ZE ZMARŁYM. Uczestnictwo w pogrzebie ułatwia dzieciom zrozumienie ostateczności śmierci. Ważne jest, aby przygotować dziecko do tej uroczystości, opowiedzieć, jak będzie wyglądać i dlaczego jest ważna. Dziecko, jeśli chce wziąć aktywny udział w pożegnaniu, może zrobić rysunek, może wybrać znicz, który postawi na grobie.

Po pogrzebie można stworzyć swoje rodzinne rytuały, np. wieczory wspomnień, kontynuowanie pasji osoby zmarłej itp.

8. AKCEPTACJA POWROTU DZIECI DO NORMALNOŚCI.

Przeżywana żałoba po stracie bliskiej osoby jest stanem naturalnym i w efekcie zmierza ku zdrowieniu i akceptacji życia bez realnej obecności zmarłego. Dzieci i młodzież w trakcie żałoby przeżywają różne emocje. Ze stanu smutku i rozpaczy potrafią przechodzić w stan radości i zabawy. Za jakiś czas ponownie mogą pojawić się trudne emocje. Ważne jest, aby bliskie osoby z otoczenia dziecka akceptowały te zmiany i dawały dzieciom oraz nastolatkom, prawo do różnorodnych aktywności szkolnych i pozaszkolnych, do zabawy i kontaktów z rówieśnikami, do pozytywnych doświadczeń i przeżyć.

Kiedy zaistnieją wszystkie opisane wyżej czynniki wspierające, następuje domknięcie procesu żałoby, z akceptacją trudnej, bolesnej straty i zachowaniem dobrych wspomnień o zmarłym.

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies