Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne są powszechne. Według danych IHME*, około 13% światowej populacji, czyli ~975 milionów ludzi – cierpi na pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Zaburzenia psychiczne na świecie

Jak wygląda stan zdrowia psychicznego w Polsce?

Prawie CO CZWARTY Polak (23,4%)** zmaga się z minimum jednym zaburzeniem psychicznym.

Zaburzenia psychiczne w polsce

Zastanawiasz się czym jest zaburzenie psychiczne?

To zespół objawów, który charakteryzuje się zniekształceniem w obszarze regulacji emocji, odczuwania, sposobów myślenia, postrzegania obrazu siebie oraz świata zewnętrznego za pomocą zmysłów. Zaburzenie psychiczne może objawiać się również w zachowaniu, będącym efektem nieprawidłowego funkcjonowania w zakresie psychologicznym, biologicznym lub rozwojowym. Powoduje znaczące cierpienie oraz utrudnia codzienne funkcjonowanie w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.

Przykładowe rodzaje zaburzeń:

 • Zaburzenia psychiczne: lękowe – m.in. separacyjne, fobie, zaburzenia paniczne
 • Zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym – m.in. zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD)
 • Zaburzenia związane z objawami somatycznymi – m.in. hipochondryczne
 • Zaburzenia snu i czuwania – m.in. bezsenność
 • Zaburzenia seksualne
 • Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania
 • Zaburzenia jedzenia i odżywiania się – m.in. anoreksja, bulimia
 • Zaburzenia związane z substancjami i uzależnienia – m.in. zaburzenia używania: alkoholu, konopi, kofeiny, opioidów, leków uspokajających, nasennych lub przeciwlękowych, tytoniu; hazard patologiczny
 • Zaburzenia osobowości: obsesyjno-kompulsyjne, depresyjne, histeryczne, unikające, zależne, narcystycznie, histrioniczne, paranoidalne, schizoidalne, borderline, schizotypowe, antyspołeczne
 • Zaburzenie (afektywne) dwubiegunowe i inne z nimi związane
 • Zaburzenia należące do spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia neurorozwojowe – m.in. zaburzenia należące do spektrum autyzmu (ASD), zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD), niepełnosprawność intelektualna

* IHME - Institute for HealthMetrics Evaluation

** Raport - „Charakterystyka rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce na podstawie badania EZOP”

* Kryteria Diagnostyczne z DSM-5

Kampania realizowana przez Stowarzyszenie Zawsze z Nadzieją, sfinansowana przez Miasto Szczecin.
Zawsze z NadziejąMiasto Szczecin

Witryna używa ciasteczek, korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację plików cookies